Spolupráce POČÍTÁRNA.CZ a Senioři píší Wikipedii

Koncem loňského roku jsme se stali součástí krásného programu - Senioři píší Wikipedii. Inspirací mu byl projekt Studenti píší Wikipedii. Hlavním cílem je zapojení seniorů do tvorby obsahu Wikipedie. Jelikož jsou to právě oni, kdo má velké předpoklady a možnosti tuto online encyklopedii obohatit svými celoživotními poznatky. Rozšířením o vědomosti starší generace dojde k vyvážení obsahu na Wikipedii, který byl doposud tvořen převážně mladou generací. Programem již prošlo přes 700 účastníků. 

A jak do toho zapadá POČÍTÁRNA.CZ?

Aby účastníci měli jak svými znalostmi obohatit Wikipedii, je zapotřebí dostatečného IT vybavení - notebooky. Bez toho by se program jen stěží realizoval. Senioři píší Wikipedii jsme podpořili právě touto cestou a poskytli jim potřebné vybavení za symbolickou částku.

František Šťastný edituje Wikipedii (02)

Senior Citizens Write WIkipedia, course 2023