Nakládání s elektroodpadem a bateriemi

Správné nakládání s elektroodpadem a bateriemi: Jak chránit životní prostředí

Elektroodpad a baterie jsou běžnou součástí našeho moderního života. Aniž bychom si to uvědomovali, každý den používáme elektroniku a zařízení, která nakonec vyžadují speciální odstranění. Právě proto se v tomto článku budeme věnovat problematice, jak správně nakládat s elektroodpadem a bateriemi, abychom chránili životní prostředí.

Co je elektroodpad a proč je to důležité?

Elektroodpad, známý také jako e-odpad, je jakékoli elektrické nebo elektronické zařízení, které již není funkční nebo je zastaralé. To může zahrnovat staré mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky, lednice, televize, monitory, ale i drobné spotřebiče jako holiče, kalkulačky a hračky. Samotné baterie jsou také důležitou součástí tohoto procesu, protože mnoho elektrozařízení je napájeno právě bateriemi.

skull_4937550 Nekontrolované skladování nebo nevhodná likvidace elektroodpadu a baterií může mít závažné důsledky pro životní prostředí. Obsahují totiž látky, jako jsou těžké kovy (např. olovo, rtuť, kadmium), plastové složky a nebezpečné chemikálie, které mohou způsobit znečištění půdy a vody a ohrozit zdraví lidí.

 

MicrosoftTeams-image (28) Správné nakládání s elektroodpadem a bateriemi je klíčové pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace, zpětný odběr a zajištění správné likvidace jsou způsoby, jak můžeme minimalizovat negativní dopady elektroodpadu na naši planetu. Každý z nás má roli v tomto procesu, a měli bychom se snažit být odpovědnými spotřebiteli a občany.

 
Zařízení, která nepatří do běžného komunálního odpadu, bývají označena následujícím symbolem:

preskrt-pop


Jak nakládat s elektroodpadem?

recycle-symbol_1327264Recyklace: Prvním a nejlepším krokem je recyklace. Mnoho komunit má sběrné místo pro elektroodpad, kam můžete odnést svá stará zařízení. Recyklací se snižuje potřeba těžby nových surovin a výroby nových zařízení, což snižuje dopad na životní prostředí.

 returns_7989333Vrácení výrobci: Mnoho výrobců a prodejců elektroniky a baterií nabízí programy na zpětný odběr. Můžete vrátit staré zařízení nebo baterie do obchodu, kde jste je zakoupili, nebo na určené místo pro recyklaci.

 help_3038169Charita: Pokud jsou vaše staré elektrozařízení stále funkční, jen už je nevyužijete, můžete je darovat charitativní organizaci nebo školám. Tím prodloužíte životnost těchto zařízení a pomůžete těm, kteří si nemohou dovolit nové.

 waste_4061364Zajištění správné likvidace: Pokud není možné elektroodpad recyklovat, zajistěte jeho správnou likvidaci na sběrném místě pro nebezpečný odpad. Nezapomeňte vyjmout baterie, které mohou být recyklovány samostatně.


Jak nakládat s bateriemi?

battery-eco_Recyklace baterií: Baterie obsahují nebezpečné chemikálie, a proto je důležité recyklovat je správně. Mnoho obchodů a sběrných míst má kontejnery na sběr starých baterií.

 battery_9632564Omezte použití jednorázových baterií: Používejte dobíjecí baterie tam, kde je to možné. Jednorázové baterie tvoří velké množství odpadu a mají větší ekologický dopad.

 battery_7658820Baterie pro elektrozařízení: Pokud odstraňujete baterie ze svých elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, ujistěte se, že budou bezpečně recyklovány.

A co s nafouklou baterií v notebooku?

Pokud se Vám v notebooku či jiném zařízení nafoukne baterie, určitě ji v zařízení neponechávejte a situaci bezodkladně řešte, ponechání baterie v zařízení a další užívání by totiž mohlo sebou nést poškození samotného zařízení a další vážné následky. 

V případě, že je zařízení v místě baterie extrémně horké nebo zapáchá, raději rovnou nechte výměnu na odborném technikovi a nepokoušejte se ji vyjmout sami. Pokud ze zařízení vychází kouř, případně zařízení začne hořet, můžete jej uhasit pískem, speciálním hasicím přístrojem nebo vložit do ohnivzdorné nádoby či přemístit do dostatečně větraného prostoru a počkat než zařízení dostatečně vychladne. 

Rozhodně baterii nehaste vodou, mohla by v kombinaci s lithiem způsobit požár

Pokud budete nafouklou baterii demontovat ze zařízení na vlastní riziko, postupujte velmi opatrně, aby nedošlo k jejímu vznícení. Doporučujeme však raději nechat vyjmutí baterie na servisním technikovi. Následně je nutné baterii bezpečně zlikvidovat jako nebezpečný odpad. 

Pokud se s tímto problémem také potýkáte, můžete zařízení/baterii donést na naši prodejnu, baterii za vás bezpečně zlikvidujeme a rovnou vám ji i vyměníme za novou, kterou u nás můžete zakoupit.


Ohled na životní prostředí je defacto naší podstatou, protože samotný prodej repasovaných zařízení je již takříkajíc eco-friendly. Ovšem i tyto zařízení jednou doslouží, a proto bychom vám rádi nabídli způsob, jak pohodlně a zdarma odstranit svá nepoužívaná elektrozařízení a baterie.

Jako prodejce poskytujeme možnost vrátit elektrozařízení, baterie a akumulátory v souladu s platnými zákony. Zákazník má právo odevzdat svá stará elektrozařízení při nákupu nových podobných elektrozařízení, baterií či akumulátorů i na naší prodejně v Brně na ulici Vlkova 1a.

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií zajišťujeme prostřednícím kolektivních systému REMA a REMA BATTERY. Konkrétní místa, kde můžete elektrozařízení či baterie odevzdat naleznete na stránkách REMy, či ministerstva životního prostředí.